Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na 2. redovnu sjednicu Skupštine Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata (HDKA) u srijedu 15. lipnja 2011. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama DAZ-a, Trg bana Josipa Jelačića 3/1.

Dnevni red Skupštine:

1.    Otvaranje 2. sjednice Skupštine HDKA-a i utvrđivanje kvoruma
2.    Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3.    Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda
4.    Izvještaj o ostvarenim rezultatima i predstavljanje privremenog plana i programa rada HDKA do kraja 2011. godine
5.    Prijedlog za imenovanje dr. sc. Brune Šišića počasnim članom HDKA
6.    Rasprava i usvajanje novog Statuta HDKA
7.    Rasprava i usvajanje Pravilnika o upisu
8.    Rasprava i usvajanje Pravilnika o radu Skupštine
9.    Rasprava i usvajanje Etičkog kodeksa Društva
10.    Rasprava i glasovanje o potrebi osnivanja Odbora za strukovna pitanja – rasprava, predlaganje članova odbora i glasovanje
11.    Ostalo

Pravo glasovanja imaju redoviti članovi i članice koji su platili članarinu za tekuću 2011. godinu. Stoga, pozivamo sve zainteresirane članove i članice da za sudjelovanje na Skupštini plate članarinu do ponedjeljka 13. lipnja 2011.

Pozivamo Vas da se odazovete u što većem broju kako bi se Skupština mogla održati i na taj način osigurao nesmetani kontinuitet rada Društva. Molimo sve članove i članice da prouče prijedloge Pravilnika i Statut, jer će se na sjednici raspravljati samo o nerazjašnjenim pitanjima.

Veselimo se zajedničkom druženju nakon Skupštine!

 

Odluka o plaćanju članarine_UO
Prijedlog Statuta_15_6_2011
Prijedlog Pravilnika o upisu_15_6_2011
Prijedlog Pravilnika o radu Skupštine_15_6_2011
Prijedlog Etičkog kodeksa HDKA_15_6_2011

 

Odgovori