Poštovani,

Hrvatska komora arhitekata, osnovala je radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima, a temeljem dogovora s nadležnim Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja.

Između ostalog, Nacrt prijedloga Zakona treba neposredno urediti ovlasti, obveze te način rada i poslovanja ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a s ciljem osiguranja kakvoće usluga te zaštite javnog interesa i promocije Arhitektonskih politika Republike Hrvatske.

U želji da naše najšire članstvo uključimo u izradu navedenog zakona, molimo članove da svoje sugestije, prijedloge ili primjedbe na postojeći Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, dostave do 31. siječnja 2014.g. na e-mail adresu m.frzic@arhitekti-hka.hr . HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA Ul. grada Vukovara 271/2 10 000 Zagreb Tel: 01/5508-410 Faks: 01/5508-403 E-mail: arhitekti@arhitekti-hka.hr