AG Planum d.o.o. za Grad Zagreb organizira i provodi Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja kompleksa „Međugorska“.

AG Planum d.o.o. u organizaciji i provedbi za GRAD ZAGREB Objavljuje javni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni, urbanističko-arhitektonski, projektni (za realizaciju)

NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja kompleksa “Međugorska”

Investitor i raspisivač
GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, koji zastupa gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, dipl. politolog.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
AG Planum d.o.o., Sv. Mateja 85., Zagreb, koje zastupa direktor Marko-Hrvoje Cvjetko, dipl. ing. arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe, stručne osobe uz uvjet daje najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

Rokovi
Početak natječaja (= datum slanja poziva na natječaj u EOJN)      29. studenoga 2013.
Datum objave poziva na natječaj u EOJN                                            2. prosinca 2013.
Rok za postavljanje pitanja                                                              18. prosinca 2013.
Predaja natječajnih radova                                             20. veljače 2014. do 15:00 sati

Natjecateljima se s pozivom na natječaj stavlja elektronički na raspolaganje natječajna dokumentacija s dodatnom dokumentacijom – natječajnim programom i prilozima, bez naknade na http://natjecaj-medugorska.dobarweb.com Natječajne podloge mogu se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka, radnim danom od 9 do 16 sati u AG Planum d.o.o., ured: Mesnička 9, Zagreb, telefon 01/4846286, e-mail: medugorska@agplanum.com. Nakon izvršene narudžbe, podloge za natječaj dostavljaju se putem e-maila ili poštom uz plaćanje naknade poštanskih troškova ili podižu u uredu AG Planuma d.o.o. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16 h u prostorijama prevoditelja na adresi Mesnička 9,10000 Zagreb.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada – 88.000,00 kuna
II. nagrada – 66.000,00 kuna
III. nagrada – 44.000,00 kuna
IV. nagrada – 22.000.00 kuna

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. red. prof. Goran Rako, dipl.ing.arti., predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. Štefica Mihalic, dipl. ing. grad., dopredsjednica ocjenjivačkog suda
3. Divo Dražić. dipl. ing. arh.
4. Nenad Kondža, dipl. ing. arh.
5. Branko Silađin, dipl. ing. arh.

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda: Marko Hrvoje Cvjetko, dipl. ing. arh.
Stručna savjetnica ocjenjivačkog suda: Božica Šimleša, prof.

Tehnička komisija:
Juraj Dijanežević, dipl. ing. arh.
Miron Hrzina, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja:
Sanja Cvjetko Jerković, dipl. ing. arh.

Ovaj natječaj raspisan je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06.), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11 i 83/13).

Registarski broj natječaja izdan od Odbora za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 167-13-ZG-UA.

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama: http://natjecaj-medugorska.dobarweb.com