Cjeloviti stalni postav Gradskog muzeja Vukovar u Velikom dvoru, u organizaciji nositelja provedbe programa – Ministarstva kulture, Grada Vukovara i Gradskog muzeja Vukovar – svečano će otvoriti ministrica kulture  RH dr. sc. Andrea Zlatar Violić, u četvrtak, 23. siječnja 2014. godine u 18 sati.       

Obnovljena spomenička cjelina Gradskog muzeja Vukovar i i Gradski muzej Vukovar dio su Projekta “Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol” Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i Razvojne banke Vijeća Europe. Projekt u cijelosti obuhvaća obnovu povijesne jezgre Grada Vukovara, obnovu kompleksa dvorca Eltz kao muzejsko-galerijskog i multikulturalnog centra, izgradnju Muzeja Vučedolske kulture i  arheološki – turistički park na Vučedolu, obnovu povijesne jezgre Grada Iloka sa zidinama i dvorcem Odescalchi te stalnim postavom Muzeja grada Iloka.
Kompleks dvorca Eltz koji uključuje Veliki dvor i Gostinjac s paviljonima građevinski je dovršen i prezentiran javnosti 30. listopada  2011. godine.
Prvu fazu stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar u prizemlju dvorca Eltz otvorila je ministrica kulture dr.sc. Andrea Zlatar Violić u Noći muzeja 25. siječnja 2013. godine. Tada je u svečanim dvoranama i ambijentalnim prostorima Velikog dvora javnosti prezentirana povijest, osnivanje i razvoj Gradskog muzeja Vukovar, soba posvećena osnivaču dr. Antunu Baueru te donatorima i sponzorima. Značajna cjelina postava su rekonstrukcije najreprezentativnijih prostorija dvorca, Mramorne dvorane, Dvorane zrcala, Barokne dvorane, Baroknog salona, Lovačkog salona i prostorije s prikazom Vlastelinstva Eltz. Obnavljanjem zidnih i podnih površina, štuko dekoracije i drvenih oplata dobiven je okvir za izlaganje djela iz kolekcije umjetnina obitelji Eltz, koja su više od šezdeset godina bila pohranjena u raznim muzejskim, galerijskim i privatnim zbirkama. Ambijentalni prostori i prezentirana građa sa svojim tematskim cjelinama i umjetničkim slikama, namještajem, raritetnim izdanjima, starim kartama i arhivskom građom, od kojih je likovni materijal izvorno iz dvorca Eltz, svjedoče o vrijednostima prošlih vremena i ocrtavaju važne segmente života plemstva.
Dovršetak stalnog postava u Velikom dvoru koji se otvara 23. siječnja 2014. godine nadovezuje se na svečane dvorane i ambijentalne prostore u prizemlju. Raznolikost tematskih blokova koje ukupno zapremaju površinu preko 3500 m2 raspoređena je u 17 soba na I. katu, te četiri velike tematske cjeline na  II. katu i potkrovlju muzeja.
U ovom dijelu postava najvećim dijelom izložena je građa iz fundusa Gradskog muzeja Vukovar. Značajan dio izložene građe koja je podrijetlom s vukovarskog područja čuvao se od vremena II. svj. rata do danas u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu, Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, Arheološkom muzeju u Zagrebu, Galeriji likovnih umjetnosti Osijek u Osijeku,  Muzeju Slavonije u Osijeku  i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija u Zagrebu te je u prigodi definiranja stalnog postava ustupljena na trajnu posudbu. Za popunu muzejskih zbirki svoju građu ustupili su i Etnografski muzej u Splitu, Zavičajni muzej Stjepana Grubera iz Županje i Posudionica i radionica narodnih nošnji u Zagrebu. Za stalni postav izvršen je i otkup građe za popunu muzejskih zbirki  i to najvećim dijelom etnografske i povijesne građe.
Novi stalni postav Gradskog muzeja Vukovar u svojoj poveznici spomeničke cjeline i  likovnog muzejskog sadržaja na jedinstven način prezentira temu arheološke prošlosti vukovarskog kraja, povijesni razvoj Vukovara, život na lesnom grebenu – etnografsku baština i tradicijsku kultura, multimedijalnu prezentaciju Domovinskog rata i ratnu kronologiju, te temu Vukovar danas – život u višenacionalnoj zajednici.
Autorica muzeološke koncepcije je Ruža Marić, prof. arheologije i ravnateljica Gradskog  muzeja Vukovar. Dizajn likovnog rješenja potpisuje Nikolina Jelavić, dipl. dizajnerica iz Zagreba. U realizaciji postava sudjelovalo je niz stručnih suradnika iz hrvatskih muzeja i ostalih baštinskih ustanova.
Dovršetak i otvaranje novog stalnog postava u Gradskom muzeju Vukovar kroz jedinstvene i kompleksne cjeline prezentira suvremeno koncipiran izložbeni prostor koji s bogatstvom zbirki i fundusa  pozicionira Gradski muzej Vukovar  kao muzeološko-galerijski, znanstveni i  kulturni multimedijalni centar.

 

Izvor: Ministarstvo kulture, 21/1/2014