U društvenom domu u Loboru, u nazočnosti 30-tak zainteresiranih građana, općina je jučer organizirala prezentaciju projekta uređenja parka uz crkvu sv. Ane. Koncept krajobraznog oblikovanja parka prezentirale su krajobrazne arhitektice Andrea Knez i Lana Mesić, dok je kao domaćin, sve nazočne pozdravio načelnik općine Božidar Markuš. Za uređenje javnog mjesnog parka napravljena su dva konceptna prijedloga, a u obzir će se uzeti Koncept 1. Osnovna nit vodilja bila je da je to prostor crkve, pa treba biti uređen kao prostor mira, kontemplacije i jednostavnosti. Zamišljen je kao park za okupljanje i boravak mještana ili turista, jer trenutno takav javni prostor u Loboru ne postoji. Zelena površina oko crkve nije velikih gabarita, iznosi negdje oko dvije tisuća kvadrata, a na njoj bi se integrirala nadgrobna stela koja datira iz drugog ili trećeg stoljeća prije Krista, čime bi se naglasila i povijesna važnost cijelog mjesta. Kao drugi segment posadile bi se biljke koje imaju biblijsku vrijednost, odnosno svaka biljka ima svoju simboliku, čime prate osnovnu filozofiju da je to crkveni park koji bi trebao biti jednostavan u svojoj suštini, objasnila je Andrea Knez. Na prezentaciji su krajobrazne arhitektice istaknule kako je općina Lobor jedna od rijetkih u Hrvatskoj koja je dala pažnju uređenju javnog parka, budući su takvi zahvati danas dosta zapostavljeni, no ovo je jedan od pozitivnih primjera ulaganja u krajobraznu arhitekturu mjesta. Koncept predstavljen jučer, je polaznišna točka za budući konačni izgled parka, jer će se projekt vjerojatno mijenjati uvažavajući smjernice koje su dobili jučer na prezenatciji. Između ostalog predložena je ugradnja procesijskog trga te bunara koji je bio na tom mjestu. Mještani su predložili da se park uređuje paralelno s postavljanjem fasade na župnu crkvu, koja je također u planu i da se ugradi prostor za dječje igralište. Investicija uređenja parka je oko 500 tisuća kuna, a za potrebna sredstva općina će projekt aplicirati na EU fondove.

 

Izvor: Radio Zlatar, 23/1/2014

Odgovori