Europska unija obvezala se štititi biološku raznolikost i zaustaviti njezin gubitak u Europi do 2020. godine. Zbog toga je osnovana najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu – NATURA 2000.  Državama na čijem se teritoriju nalaze zaštićena područja, ona omogućava da koordiniraju svoje aktivnosti očuvanja prirode bez obzira na političke ili administrativne granice. S tim ciljem Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske započet će suradnju s Ministarstvom poljoprivrede i okoliša Republike Slovenije. Početak suradnje biti će održavanje zajedničkih radionica na temu prekograničnog upravljanja graničnim Natura 2000 područjima. ‘Republika Slovenija kao višegodišnja članica EU stekla je brojna iskustva u očuvanju područja pod NATUROM 2000 i razvila brojne projekte kojima su povučena značajna sredstva iz EU fondova. Zbog geografskih, klimatskih, povijesno-političkih sličnosti naših zemalja, svakako želimo razgovarati o tim projektima i na najbolji način primijeniti njihova iskustva u Hrvatskoj.’ – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović.

Prva od dvije planirane radionice održati će se 24. siječnja 2014. godine u Zagrebu. Na radionici će se razgovarati o postojećim i planiranim mjerama očuvanja Natura 2000 područja kao i financiranju istih iz perspektive sektora poljoprivrede, vodnog gospodarstva, šumarstva i zaštite prirode.

Očekuje se sudjelovanje slovenskih predstavnika: Ministarstva poljoprivrede i okoliša, Zavoda Republike Slovenije za zaštitu prirode, Komore poljoprivrede i šumarstva Slovenije, Instituta za vode Republike Slovenije, Zavoda za ribarstvo Slovenije, Zavode za šume Slovenije, Kozjanskog parka te Krajinskog parka Kolpa. S hrvatske strane planirano je sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva poljoprivrede, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda te onih javnih ustanova za upravljanje NP/PP i županijskih javnih ustanova koje upravljaju područjima ekološke mreže Natura 2000 koja se protežu uz granicu sa Republikom Slovenijom.

‘Potpuna zaštita područja NATURE 2000 moguća je samo uz suradnju svih zemalja članica EU, a posebno onih čije granice dijele pojedina područja pod zaštitom. Zato je potrebno sagledati mogućnosti za ujednačavanje mjera upravljanja, tamo gdje je to moguće i prikladno.’ – naglasio je pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode, Nenad Strizrep, koji će biti domaćin prve radionice. Očekuje se da će ova radionica doprinijeti jačanju suradnje među institucijama s hrvatske i slovenske strane nadležnim za upravljanje i provedbu mjera očuvanja Natura 2000 područja, kao i razmjeni iskustava u upravljanju Natura 2000 područjima i s time povezanim financijskim mogućnostima koje nude strukturni fondovi EU u periodu 2014.-2020.
Izvor: MZOIP, 23/1/2014