Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprograme Kultura i MEDIA koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa kojeg je Europski parlament usvojio 19.11.2013. godine.

Potprogram Kultura koordinirat će za to zadužen Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).

Otvoreni natječaji potprograma Kultura su sljedeći:

1.    Potpora europskim projektima suradnje
2.    Potpora projektima književnih prijevoda
3.    Potpora europskim mrežama
4.    Potpora europskim platformama

Otvoreni natječaji potprograma MEDIA su sljedeći:

    Potpora za razvoj pojedinačnih projekata
    Potpora za razvoj skupnih projekata
    Potpora za televizijsko prikazivanje
    Potpora za video igre
    Potpora za koprodukcijski fond
    Potpora za razvoj publike
    Potpora za festivale
    Potpora za automatsku distribuciju
    Potpora za selektivnu distribuciju
    Potpora za prodajne zastupnike
    Potpora za mrežu kina
    Potpora za sudjelovanje na sajmovima (jednogodišnje aktivnosti)
    Potpora za sudjelovanje na sajmovima (dvogodišnje aktivnosti)
    Potpora za kontinuirano usavršavanje

Na službenim stranicama programa Kreativna Europa možete naći natječaje i prijavnice za oba potprograma. Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu MEDIA kontakte možete naći ovdje, a za pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe  pri Ministarstvu kulture.