Hrvatska komora arhitekata u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja i ove godine nastavlja s ciklusom predavanja. Treću sezonu Ciklusa, kao i svaku do sada otvaraju kolege iz Slovenije, ugledni ljubljanski predavači

Aljoša Dekleva i Tina Gregorič
DEKLEVA GREGORIČ arhitekti,

Aleš Vrhovec  i Vanja Gregorc
GREGORC VRHOVEC arhitekti

 

Matej Blenkuš
A BIRO

Predavanje će se održati u Zagrebu, u Velikoj dvorani Arhitektonskog fakulteta, Kačićeva 26,u utorak, 25. veljače 2014. godine, s početkom u 16,00 sati.

Ulaz je slobodan uz prijavu na http://www.arhitekti-hka.hr/hr/strucno-usavrsavanje/prijava-na-skupove/  ili s prijavnicom.

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja boduje s tri (3) boda.