Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta http://www.mgipu.hr/doc//Propisi/Pravilnik_sadrzaj_IP.pdf koji se donosi temeljem članka 133. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/2013), a njime se podrobnije propisuje sadržaj i elementi idejnog projekta, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekta, način i značenje ovjere projekta, od strane odgovornih osoba, te građevine za koje se određuje građevna čestica i / ili obuhvat zahvata u prostoru i način njegova određivanja

Molimo da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika dostavite najkasnije do 18. ožujka 2014. god., na adresu elektroničke pošte MGPU-a:           pravilnik.sadrzaj.idejni@mgipu.hr.  te po mogućnosti i Tajništvu HKA-a na znanje:  arhitekti@arhitekti-hka.hr