Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), u sklopu održavanja Ciklusa tribina iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, aktualni problemi i moguća rješenja – II dio, organizira predavanje na temu NATURA 2000 – Izazovi i dileme razvoja uspješnog modela provedbe.

Predavanje će se održati 15. travnja 2014. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb) s početkom u 18 h.

Predavanje će održati prof. dr.sc. Ivan Martinić.
Molimo zainteresirane da potvrde svoj dolazak na e-mail huszpo@huszpo.hr

 

NATURA 2000 – Izazovi i dileme razvoja uspješnog modela provedbe
Ekološka mreža Natura 2000 jedan je od temelja okolišne politike EU i odgovor na ciljeve zaustavljanja gubitka bioraznolikosti i očuvanja vrijednih staništa i vrsta u Europi. Natura 2000 ima znanstveno utemeljen pristup, u velikom dijelu s propisanim obvezama provedbe. Zasnovana je na konceptu upravljanju koji uzima u obzir interese ljudi i zajednica.
Nakon proglašenja ekološke mreže Natura 2000 u rujnu 2013., Republika Hrvatska je u očekivanju procesa potvrđivanja popisa zaštićenih područja, nakon čega će uslijediti ključna faza razvoja modela provedbe – “Imamo mrežu – tek nas sada čeka posao!”. Iskustva starijih država članica EU govore kako je riječ o vrlo zahtjevnom i složenom poslu te da u mnogim zemljama provedba nailazi na znatne poteškoće. Tako se općenito smatra da su zadaće i pripadajući troškovi vezani za provedbu Natura 2000 podcijenjeni, broj stručnog osoblja obučenog za Natura 2000 još uvijek nedovoljan, a odgovornosti povezane s programom Natura 2000 nerijetko se delegiraju na osoblje zaposleno u drugim sektorima npr. državne šume, uprave nacionalni parkova, vodno gospodarstva i sl. U svim zemljama, novim članicama EU u Srednjoj i Istočnoj Europi, problemi provedbe dodatno su uzrokovani  slabom tradicijom sudjelovanja u upravljanju, nedefiniranim odgovornostima za koordinaciju resursa i vrlo ograničenim iskustvom u stjecanju sredstava EU-a za provedbu programa.
Kroz predavanje će se probati dati odgovori na pitanja čiji odgovori su ključni za uspješnu provedbu Natura 2000 u Hrvatskoj: koji su ključni elementi za razvoj prakse učinkovite provedbe; koje se teškoće provedbe mogu izbjeći; kako optimizirati provedbene strukture i strategije upravljanja za Natura 2000; koliko je važno primjenu mjera povezivati s programima financiranja?

Predavač:
Prof.dr.sc. Ivan Martinić  zaposlen je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti profesor Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije, studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša.
Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlen u zvanju redovitog  profesora i voditelj kolegija Upravljanje i nadzor zaštićenim područjima, Priprema i vođenje ekoloških projekata, Management i poduzetništvo u šumarstvu te Šumarska politika i zakonodavstvo na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Šumarskog fakulteta. U razdoblju 2000.-2004. bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja RH. Uz pedagoški bavi se i stručnim i znanstvenim radom te je tako autor sveučilišnog udžbenika, znanstvenih knjiga, stručno-popularnih knjiga, stručnih publikacija i brošura, znanstvenih i stručnih radova te više desetaka popularnih članaka i prijevoda. Član je Uređivačkog odbora časopisa Šumarski list i Gazophylacium. Član je Upravnog odbora Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) te više strukovnih udruga i sportskih društava (Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatsko ekološko društvo, i dr.)