Hrvatska komora arhitekata i hrvatske komore ovlaštenih inženjera donijele su sredinom i potkraj 2013. godine pravilnike o standardima – normativima svojih usluga. Ti pravilnici zamijenili su Pravilnik o cijenama usluga HKAIG donesen 1999. godine.

Doneseni su sljedeći pravilnici:

–         Pravilnik o standardu usluga arhitekata – Hrvatska komora arhitekata od 13.prosinca 2013.
–         Pravilnik o standardu usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora osoba građevinske struke – Hrvatska komora inženjera građevinarstva od 26.studenog 2013.
–         Pravilnik o normativu usluga ovlaštenih inženjera strojarstva – Hrvatska komora inženjera strojarstva od 14. studenoga 2013.
–         Pravilnik o standardu usluga – Hrvatska komora inženjera elektrotehnike od 28. lipnja 2013.

Ovim pravilnicima osigurava se zaštita investitora, projektanata i javnog interesa kako bi se osigurala potrebna kvaliteta usluge, a time i kvaliteta izgrađenog okoliša.

Hrvatska komora arhitekata, zajedno s ostalim inženjerskim komorama, izradila je računalni program pomoću kojeg je moguće brže i jednostavnije izračunati cijenu usluge ovlaštenih arhitekata i inženjera u skladu s pravilnicima o standardima usluga svih struka.

Program nosi naziv PINS – program za izračun norma sati i cijene usluge .

Programom se slijedi logika izrade ponuda za pojedine usluge arhitekata i inženjera u skladu s važećim pravilnicima o standardima usluga, kako za pojedinačne usluge struka, tako i za kompleksne ponude svih struka.

Unutar programa nalaze se i programski moduli koji će olakšati izračun cijene norma sata i izračun proračunskih troškova građenja za pojedine vrste zgrada.

Tablice u programu za izračun proračunskih troškova građenja slijede raščlambu troškova građenja iz Priloga A ,koji je sastavni dio svih pravilnika, a za izračun se mogu koristiti podaci iz noveliranih pokazatelja troškova građenja ili vlastiti podaci.

Programom su omogućeni različiti ispisi proračuna i spremanje pojedinih izračuna u pojedinačne datoteke.

Program radi u operativnom sustavu Windows.

Program možete preuzeti ovdje

Nakon preuzimanja pokrenite program koji se samoinstalira u željenu mapu.

Pokazatelji troškova građenja – 2014

Na bazi ranijih iskustava izrađena je novelacija pokazatelja troškova građenja za dvanaest vrsta zgrada.

Podaci se baziraju na podacima iz knjige “Baukosten 2013” (Troškovi građenja 2013), Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, Stuttgart.

Podaci mogu poslužiti kao orijentacija prilikom proračuna okvirnih troškova u ranim fazama projekta kad postoje samo programski podaci o građevini. Podaci za Hrvatsku procjenjeni su uvažavajući karakteristike tržišta građevinskih usluga.

Tablicu pokazatelja troškova građenja pripremio je Zlatko Hanžek, ovl.arh.

Pokazatelje troškova građenja – 2014 možete preuzeti ovdje