Predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata na temelju članka 61. Statuta HDKA donio je odluku o prolongiranju kandidacijskog postupka i izmjeni datuma sazivanja 6. izborne Skupštine HDKA.

Kandidacijski postupak započet 2. kolovoza čiji je rok završetka 16. kolovoza 2014. godine, produljuje se do 30.kolovoza 2014. Ova odluka donosi iz razloga što je većina članova HDKA na godišnjim odmorima te se želi pružiti prilika svima da pravovremeno budu informirani, podnesu kandidature te imaju priliku glasovati na Skupštini.

Kandidacijske obrasce zajedno sa životopisom i programom rada potrebno je dostaviti najkasnije do 30. kolovoza, na e-mail: hdka@hdka.hr. Originalni obrazac s vlastoručnim potpisima potrebno je dostaviti u tajništvo Društva, osobno ili poštom.

Točno vrijeme i mjesto održavanja 6. Izborne Skupštine bit će objavljeno naknadno na mrežnim stranicama, 8 dana prije održavanja Skupštine.

Molimo sve kandidate da se pridržavaju pravila izbora odnosno Statuta HDKA. Napominjemo kako članovi koji nisu podmirili svoja dugovanja članarine neće moći birati niti biti birani.