Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata objavljuje kandidacijske liste za izbore u Upravni odbor. Do 30. Kolovoza 2014. U Tajništvo HDKA prispjele su tri (3) kandidacijske liste.

Temeljem članaka 26., 50. i 51. utvrđeno je da:
– Lista A ispunjava propisane uvjete
– Lista B ispunjava propisane uvjete
– Lista C ne ispunjava propisane uvjete te je diskvalificirana. Lista ne sadrži sedam (7) kandidata što je protivno članku 50. i članku 51.

Obzirom da su Lista A i Lista B zadovoljile kriterije, članovi HDKA pozivaju se da prouče Programe rada i životopise kandidata te daju svoj glas listi za koju smatraju da treba predstavljati HDKA idućih 4 godine. Glasovanje traje od 8. -12. rujna 2014. Svi članovi primit će e-mailom link na glasački listić. Link će biti dostupan i na web stranicama HDKA. Na glasačkom listiću potrebno je odabrati svoje ime i prezime te upisati svoj OIB kako bi mogli dati glas.

Lista A
• Mario Jukić – predsjednik
• Andrea Knez – potpredsjednica
• Barbara Klemar – tajnica
• Danijela Jurić – članica
• Lana Mesić – članica
• Ivana Miletić – članica
• Momir Pavletić Slobođan – član

Lista B
• Iva Rechner Dika – predsjednica
• Ines Hrdalo – potpredsjednica
• Goran Andlar – tajnik
• Mara Marić – članica
• Višnja Šteko – članica
• Kaja Šprljan Bušić – članica
• Ivan Juratek – član

Preuzmi program rada i CV kandidata Liste A
Preuzmi program rada i CV kandidata Liste B