‘U mrežu Natura 2000 uvršteno je više od 36% kopnenog područja Hrvatske. Cilj Nature 2000 je zaštiti i očuvati prirodne vrijednosti, ali ne ih izolirati. Uz zaštitu moramo istovremeno omogućiti i razvoj zelenih oblika gospodarstva, rekreacijskog turizma, ekoturizma. Kako bismo to postigli potrebna je suradnja između institucija i civilnog društva. Projektima koje provodi Ministarstvo i onima koje provode civilne udruge ostvarit ćemo razvoj na načelima održivog korištenja prirodnih resursa.’ – istaknuo je zamjenik ministra okoliša, Hrvoje Dokoza, na predstavljanju projekata u okviru programa ‘Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000’.

U sklopu IPA 2011 programa, šest projekata organizacija civilnog društva primilo je potporu u vrijednosti većoj od 5,6 milijuna kuna za aktivnosti jačanja uloge organizacija civilnoga društva u procesu ostvarivanja dosljedne i trajne primjene održivog korištenja prirodnih resursa u Hrvatskoj.

Očekuje se da će se provedbom ovih projekata, koje financira Europska unija, a sufinancira Ured Vlade RH za udruge, izgraditi međusektorska partnerstva i unaprijediti sustav upravljanja zaštićenim područjima, te podići svijest javnosti o važnosti održivog korištenja prirodnih resursa za društveno – gospodarski razvoj u Hrvatskoj.

Natura 2000 je europska ekološka mreža koja objedinjuje područja važna za očuvanje europskih ugroženih vrsta i staništa. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Natura 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima interes i dobrobit ljudi koji u njima žive.

Zamjenik Dokoza istaknuo je da ekološka mreža Natura 2000 donosi brojne koristi i otvara mogućnost za razvoj zaštićenih područja, ali održivi razvoj koji se temelji na suživotu čovjeka i prirode.

Osim očuvanja samih prirodnih vrijednosti, ulaganje u Natura 2000 pruža višestruke koristi za društvo i gospodarstvo na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini. Rezultati studije koje je naručila Europska komisija 2011. pokazali su da Natura 2000 donosi između 200 i 300 milijardi eura koristi godišnje kroz razne usluge koje očuvana priroda u ovim područjima pruža. Također, ekološka mreža ima važnu ulogu u odgovoru na izazove sa klimatskim promjenama, ublažavajući ih i prilagođavajući se. Ona pruža i druge socio-ekonomske prednosti, kao što su održavanje vodotoka i kvalitete vode, očuvanje prirodnih oprašivača, očuvanja krajolika i prirodnih vrijednosti, te podržava turizam i rekreaciju.

 

Izvor: MZOIP, 14/10/2014