Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatski zavod za prostorni razvoj prezentirat će stručnoj javnosti tijek izrade i koncept Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kao i sustav prostornih planova tzv „nove generacije“.

Prezentacija navedenih dokumenata predstavlja uvod i najavu javnih rasprava o Strategiji kao i o Pravilniku o sadržaju prostornih planova, koje će uslijediti.

Stručni je skup posebno namijenjen predstavnicima županijskih zavoda za prostorno uređenje, čelnicima i imenovanim koordinatori ministarstava koja sudjeluju u davanju podataka ili čije resorne strategije su razmatrane u polazištima izrade strategije, javnopravnim tijelima te strukovnim udrugama, znanstvenim i drugim institucijama od važnosti za sustav prostornog uređenja.

Stručni skup će se održati u četvrtak 13. studenog 2014. s početkom u 10:00 sati u muzeju Mimara.

Dolazak je potrebno potvrditi najkasnije do 07. studenog 2014. na adresu elektroničke pošte: zavod@mgipu.hr.