Rezultati natječaja za sastavnice PMF Sveučilišta u Zagrebu
Autor/izvor: DAZ 14/11/2014

Društvo arhitekata Zagreba objavljuje rezultate za arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno-matematičkog fakulteta izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever,naručitelja Sveučilišta u Zagrebu.

Društvo arhitekata Zagreba
OBJAVLJUJU REZULTATE za
Arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever,naručitelja Sveučilišta u Zagrebu
Ev.broj  nabave 9b/2014 VV-U

Registarski broj natječaja 1-14/ZG-UA/N

Investitor: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg maršala Tita 14, OIB: 36612267447, koje zastupa rektor,prof.dr.sc. Damir Boras, tel: 01/456425301/236-1555, e-mail: nabava@unizg.hr
Provoditelj: DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA,  Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, OIB: 87490332083, koje zastupa predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh., tel: 01/4816151, fax: 01/4816197, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr
Elaborat s Programom urbanističko-arhitektonskog natječaja i natječajnim podlogama (za natjecatelje pripremljeno na CD-u) izrađen je pri Sveučilištu u Zagrebu, na arhitektonskom fakultetu u Zavodu za arhitekturu, Kačićeva 26.

Autori: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arhitekturu, prof.dr.sc. Hildegard Auf – Franić dipl.ing.arh., v. pred. Marina Bertina dipl.ing.arh., predstojnik prof. Mladen Jošić, dipl.ing.arh.
SVRHA I CILJ natječaja je bilo dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao:

arhitektonsku prepoznatljivost zgrada i usklađenost sa slikom Grada
jedinstvo arhitektonskog i energetskog koncepta zgrada
funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada;
osvjetljenje, osunčanje, zračenje, instalacije, konstrukcija,
održivost, što manji CO2 otisak izgradnje i korištenja zgrada provedivost izgradnje
kvalitetu društvenog života studenata, nastavnika i istraživača u zgradi i oko nje
količinu i kvalitetu zelenila
usklađenost s Natječajnim elaboratom, uvjetima raspisa, zakonima i propisima, mogućnost izvedbe
primjerenost prostornog koncepta
funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
održivost energetskog rješenja
racionalnost i ekonomičnost izgradnje i održavanja

Pravo sudjelovanja imale su sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.
Natječaj se proveo u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza  (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13 i 143/13), te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja, koji dodjeljuje
Voditelj natječaja Hrvatske komore arhitekata (HKA).
Na natječaj koji je trajao od 18.8.2014. do roka za predaju natječajnih radova 30.10.2014. regularno su zaprimljena 23 rada. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: prof.dr.sc.Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, prof.dr.sc.Bojan Baletić, dipl.ing.arh.,  dopredsjednik OS-a, prof.dr.sc. Vlasta Ćosović dipl.ing.geol., prof.Mladen Jošić, ovl. arh., Lea Pelivan, ovl. arh., v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.(zamjenica člana OS-a) – na 8. plenarnoj sjednici održanoj 13.11.2014. donio je jednoglasno slijedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu  185.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 08
Autor: Bevk Perović arhitekti d.o.o./ X.3.M. d.o.o.
Autorski tim:
Matija Bevk, u.d.i.a.
Vasa J.Perović, MA BiA
Christophe Riss, architecte d.p.l.g.
Martin Tomažič, u.d.i.a.
Urban Petranovič, u.d.i.a.
Juan Miguel Herrero Rubio, arq
Davor Počivašek, u.d.i.a.
Irene Salord Vila, arq
Luka Nedzbala, u.d.i.a.
Rok Gerbec, u.d.i.a.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.

 

bevk perovic - PMF - 1

bevk perovic - PMF - 2

bevk perovic - PMF - 3