Pozivamo Vas na predavanje o krajobraznog arhitekturi i urbanom u dizajnu u Danskoj, koje će se održati na Agronomskom fakultetu, 22.12.2014. u 14h., u dvorani VI/a.

 

ana santini_predavanje