dubrovnikPrimjena geografskih informacijskih sustava u prostornim analizama: primjer povijesne jezgre Dubrovnika
Autor/izvor: DAZ 01/12/2014

Art radionica Lazareti poziva na dva modula programa Urbanistička početnica u vremenu od 4. do 6. prosinca u Dubrovniku. Predavanja i radionice će se baviti temama prostornih analiza, korištenja podataka geografskog informacijskog sustava te prostornim planiranjem i njime povezanim zakonskim okvirom.

Intenzivni edukativni program ove Urbanističke početnice pružit će nam uvid u brojna zanimljiva pitanja prostorne analitike, zakonskih okvira, kreiranja geografskih i mentalnih karata, praćenja promjena u prostornom planiranju i dr.
Prvi modul; predavanje i radionicu o geografskom informacijskom sustavu (GIS) vodit će naš mladi sugrađanin Dino Bečić. Predavnje pod nazivom “Primjena geografskih informacijskih sustava u prostornim analizama: primjer povijesne jezgre Dubrovnika” bit će održano u četvrtak 4. prosinca u 19 sati. Bavit će se temama i problemima
– Uloga i primjena GIS-a u upravljanju prostorom i donošenju odluka
– Koncept modeliranja prostora kroz GIS na primjeru jezgre
– Određivanje prostornih podataka jezgre te važnost istih
– Prostorne analize i geoinformacije dobivene kroz istraživanje
– Geovizualizacija istraživanja te funkcionalnost baze
– Definiranje funkcija i problematike razvoja jezgre
– Buduće smjernice razvoja

Dok će radionica pod nazivom “Geovizualizacija i metode izrade geografskih karata” biti usmjerena na primjenu konkretnih znanja za izradu karata uz pomoć GIS-a, s podebnim osvrtom na izradu mentalnih mapa tj, mapa koje prikazuju osobno viđenje prostora. što smatramo izuzetno bitnim ne samo iz pozicije stanovnika, već i iz aspekta kreativnog korištenja tj izrade tzv community mapa i sličnih analitičkih prikaza prostora na načine na koje ih vide grupe stanovnika (djeca, stariji, invalidi, imigranti i sl.).

Drugi modul: radionicu pod nazivom URBANISTIČKA POČETNICA ZA AKTIVISTE vodit će Antun Sevšek.
Ovaj će se modul baviti se prostornim planiranjem i njime povezanim zakonskim okvirom. Radionica je namijenjena aktivistima i svima koji su na raznim razinama angažirani u zaštiti javnog interesa povezanog s prostornom problematikom, a u cilju približavanja i pojašnjavanja osnovnih sastavnica i mehanizama ovog procesa.
Osim teoretskog i tehničkog dijela sudionici će zajedno s voditeljima izraditi analize pojedinih slučajeva te kroz dijalog razviti niz problemskih karata kojima će se osvijestiti prostori u kojima se odvijaju. Zaključno, pozabavit ćemo se formuliranjem primjedbi na postorno-plansku dokumentaciju kao osnovnim zakonski definiranim alatom za uključivanje javnosti u ovaj proces.

Materijale su pripremili Antun Sevšek (dipl.ing. arh.,Pravo na Grad i Platforma 9,81) i Iva Marčetić (dipl.ing. arh., Pravo na Grad)

URBANISTIČKA POČETNICA je platforma za edukaciju javnosti o organizaciji prostora. Edukacija u okviru Urbanističke početnice odvija se kroz interaktivne formate poput radionica, razgovora i igara. Cilj djelovanja Urbanističke početnice je prijenos znanja o socijalnim, ekonomskim, ekološkim, estetskim i etičkim implikacijama organizacije životnog prostora, te osnaživanje građana za sudjelovanje u procesima organizacije prostora. Fokus djelovanja je na edukaciji ne-stručne javnosti, tj. one javnosti koja svakodnevno koristi prostor ali se profesionalno ne bavi njegovom organizacijom i planiranjem. Ova edukacija nije postavljena apstraktno nego se bavi konkretnim situacijama prostornog planiranja i tako dovodi do osnaživanja građana za sudjelovanje u procesima organizacije prostora. U okviru Urbanističke početnice sve organizacije bave se zadanim tematskim okvirom i pristupaju mu iz vlastite perspektive djelovanja te daju doprinos kontekstualizacijom teme u lokalni kontekst, provedbom lokalnih aktivnosti i doprinosom korpusu znanja Urbanističke početnice.