Rezultati natječaja za izradu urbanističkog rješenja uređenja gradske pješačke zone u Sisku
Autor/izvor: DAZ / HKA 07/01/2015

Grad Sisak objavio je rezultate natječaja za izradu urbanističkog rješenja uređenja gradske pješačke zone u Sisku.

GRAD SISAK, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, 44 000 Sisak  objavljuje
REZULTATE NATJEČAJA za izradu idejnog urbanističkog rješenja gradske pješačke zone u Sisku na lokaciji k.č. 1300/2 i južni dio k.č. 945, k.o. Sisak Stari.

Evidencijski broj nabave: 6/14-73,
Registarski broj natječaja: 4-14/SI-U/NJN.

Investitor, organizator i provoditelj:
GRAD SISAK, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Rimska 26, 44 000 Sisak,
OIB: 08686015790,
telefon: 044 / 510 100, faks: 044 / 510 166, internetska adresa: www.sisak.hr ,
e-mail: gradonacelnica@sisak.hr ,
odgovorna osoba: Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Natječaj je raspisan je u skladu s Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13), u smislu čl. 45. i 46. tog Zakona, te Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14).

Pravo sudjelovanja na natječaju imale su sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivali&ˇta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada magistar inženjer arhitekture ili diplomirani inženjer arhitekture ili ovlašteni arhitekt upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata. Natječaj je trajao od 16. listopada 2014. g. do 19. prosinca 2014.g., regularno je pristiglo 19 radova.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa pri ocjenjivanju radova osnovni kriteriji Ocjenjivačkog suda bili su:odabir osnovne ideje (koncept) i primjerenost sadržaja gradske pješačke zone, funkcionalno-estetska kvaliteta urbanističkog rješenja, ispunjavanje zahtjeva polivalentnosti prostora i tehničke racionalnosti, ekonomičnost rješenja u izvedbi i uporabi, način postupanja s nasljeđem i odnos prema okolnom prostoru, ekološki zahtjevi i energetska učinkovitost, provedivost sukladno Natječajnom zadatku.

Ocjenjivački sud u sastavu: Margita Malnar, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a, Kristina Ikić Baniček, Gradonačelnica, Biljana Pešun, dipl. ing. arh., Marko Krička, Valentina Šerbec, dipl. ing. arh. i zamjenik člana OS Domagoj Vuković, dipl. ing. arh. donio je većinom glasova slijedeću odluku:

I.  Nagradu u neto iznosu 31.000,00 kn dodijeljuje se radu pod brojem 9

AUTORI:
Darka Perinčić, Zadar, A. Stepinca 2
Alessandro Sonnati. Italija, Citta Della Pieve, Via M. E. Barbieri 14/A

1-n

1-mm

Više na stranicama DAZ-a