Stranka ORaH predstavlja sektorske politike ” Krajobrazna politika”. Pozivamo da se svojim prijedlozima, primjedbama i komentarima uključite u javnu raspravu koja će trajati mjesec dana, točnije do 03. lipnja 2015.

Molimo da svoje komentare pošaljete na hdka@hdka.hr, najkasnije do 27.5.2015. kako bismo ih poslali na vrijeme predsjedništvu ORaH-a. Svoj osobni komentar na “Politiku” možete predati na službenim stranicama ORaH-a na https://www.orah.hr/vijesti/najnovije/806-orah-ov-prijedlog-krajobrazne-politike.html

Upravni odbor HDKA

ORaH-ov prijedlog krajobrazne politike