Poštovane kolegice i kolege,

na temelju članka 36. st. 6. Statuta Hrvatske komore arhitekata (“Narodne novine”, br. 131/10, pročišćeni tekst, 84/13 I 34/15) i članka 11. st. 2. Pravilnika o izborima HKA, Izborna komisija objavljuje kandidacijske liste za Vijeća Područnih odbora i Skupštinu Hrvatske komore arhitekata:

POSEBNA IZBORNA JEDINICA KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA – IZBORNA JEDINICA 10

 

CapturePRVI KRUG IZBORA

Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore arhitekata koji imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore. Članovi Komore u statusu mirovanja i prekida poslovanja, kojima je izrečena teža stegovna mjera, koji nisu podmirili obvezu plaćanja članarine za prethodne ili tekuću godinu, te počasni članovi, ne mogu se kandidirati za pojedine funkcije u tijelima Komore i ne mogu glasovati.

Područni odbori predstavljaju izbornu jedinicu koja bira 6 članova Vijeća područnog odbora, od kojih se određeni broj kandidata delegira u Skupštinu HKA. Izabrani predsjednik Područnog odbora je neposredno i član Skupštine Komore.

Broj predstavnika članova Skupštine određuje se tako da svaki Područni odbor izabire po jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova. Područni odbor u Skupštini predstavljaju najmanje dva člana. Stručni smjer krajobraznih arhitekata u Skupštinu izabire jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova. U područnom odboru koji delegira veći broj članova Skupštine HKA-a od broja članova Vijeća područnog odbora, potrebno je kandidirati broj članova koji odgovara broju delegata.  

Skupština Hrvatske komore arhitekata imat će 51 člana.

Izbori će se provoditi unutar izbornih jedinica pisanim putem na glasačkim listićima, u periodu od petka, 19. lipnja do petka 03. srpnja 2015. godine. Podsjećamo sve –  glasati mogu samo kandidati koji su podmirili obvezu uplate članarine prema Hrvatskoj komori arhitekata, a ako nisu da to učine do početka glasovanja, kako bi mogli sudjelovati u izbornom postupku.
Ispunjene glasačke listiće potrebno je dostaviti Izbornoj komisiji HKA-a, najkasnije do petka, 03. srpnja 2015. godine do 15,00 sati.

Ukoliko niste dobili glasački listić ili ste promijenili svoje osobne podatke, o tome obavijestite HKA na

Hrvatska komora arhitekata
Ul. grada Vukovara 271/2
10 000 Zagreb
Tel: +385 (01) 5508-410
Fax: +385 (01) 5508-403
E-mail: arhitekti@arhitekti-hka.hr;info@arhitekti-hka.hr

Izborna komisija, na temelju rezultata izbora provedenih u područnim odborima, utvrđuje jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine Komore. Članovi Skupštine su kandidati koji su u područnim odborima dobili najveći broj glasova. Izborna komisija dostavlja jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine predsjedniku Komore koji potom saziva izbornu sjednicu Skupštine.

Pravilnik o izborima, kandidacijski obrasci i obrazac o prihvaćanju kandidature, dostupni su na niže priloženim linkovima:

Pravilnik o izborima
Izmjene i dopune pravilnika o izborima