U proceduri Hrvatskog sabora trenutno su dva nova zakona; Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o Komori arhitekata i komorama inženjera, koji u ovom obliku prijete degradaciji položaja struke krajobrazne arhitekture u Hrvatskoj, suprotno europskim i svjetskim trendovima i javnom interesu.

Odgovor na takvo stanje, je inicijativa Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata „Podržimo krajobraznu arhitekturu u Hrvatskoj!“ koja je započela još prošli tjedan, kada je na 17. Sjednici Hrvatskog Sabora 18. lipnja 2015. godine nekoliko zastupnika ukazalo na nezadovoljstvo među krajobraznim arhitektima, a sukladno tome su na sjednici izneseni amandmani na Zakone, zastupnice, Mirele Holy, kojima se redefinira status krajobraznih arhitekata u Komori te podupiru zahtjevi i izmjene koje stručnjaci krajobrazne arhitekture traže.

 
Kako su oba Zakona u Saboru u hitnom postupku donošenja, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata žurno je tražilo očitovanje Svjetskog udruženja krajobraznih arhitekata na zakonski okvir kojima se definira krajobrazna arhitektura te djelovanje i rad krajobraznih arhitekata te očitovanje na amandmane kojima se traži priznavanje kompetencija i kvalifikacija krajobraznih arhitekata.

Svjetska federacija krajobraznih arhitekata (International Federation of Landscape Architects), na čelu sa predsjednicom Kathryn Moore, poslala je svoje hitno očitovanje na predmetnu situaciju te u svom obraćanju resornom Ministarstvu te svim zastupnicima u Saboru, oštro osuđuje donošenje zakona u ovakvom obliku istićući da prihvaćanje amandmana mora biti jedina opcija, jer će to pridonijeti jačoj afirmaciji struke RH na međunarodnom tržištu i biti korak naprijed za struku. Nadalje, ističe kako Hrvatska mora slijediti europske direktive na način koji priznaje krajobraznu ahritekturu kao važu u procesima planiranja i oblikovanja te da ovakvi zakoni neće omogućiti slobodu tržišta između Hrvatske i ostalih država članica međunarodnih udruženja na način koji Direktive propisuju.

Predsjednica Europske federacije krajobraznih arhitekata (International Federation of Landscape Architects – Europe), Ana Luengo, istakla je svoju zabrinutost oko zakonske regulative koju Hrvatska donosi te ukazala na potrebu poštivanja Konvencije o europskim krajobrazima, Vijeća Europe, koju je Hrvatska ratificirala među prvima, 2004.g. te prema kojoj se obvezala ugradiiti krajobrazne politike u sve svoje dokumente i politike vezane za planiranje i oblikovanje te dodala da su krajobrazni arhitekti jedini stručnjaci koji su primarno obrazovani da te politike i provode.

Svoje očitovanje na predmetne zakone dostavio je i Institut LE:NOTRE, u kojem je prof. Stiles naglasio da će neepoštivanje struke krajobrazne ahritketure biti velik korak unazad za Republiku Hrvatsku, te apelira na Ministarstvo i zastupniek u Hrvatskom Saboru da usvoje amandmane Mirel Holy.

 

Predsjednici svjetskih udruženja zatražili su sastanak o ovoj problematici sa Ministricom, Mrak Taritaš, ukoliko bude potrebno te još jednom pozvali resorno Ministarstvo i zastupnike Hrvatskog sabora da usvoje amandmane. U sklopu inicijative, HDKA je pokrenulo i službenu peticiju koju je potpisalo oko 1000 stručnjaka iz cijeloga svijeta u znak potpore za priznavanje krajobraze arhitekture u Hrvatskoj.

 

Svoju podršku su dostavili i Udruženje krajobraznih arhiteketa Španjolske, Udruženje krajobraznih arhitekata Nigerije, Udruženje krajobraznih arhitekata Srbije i Udruženje krajobraznih arhitkata Bugarske te istaknuli kako je iznimno važno da Hrvatska usvoji amandmane na predmetne zakone, tretirajući struku krajobrazne arhitekte na ispravan način.

Predsjednik HDKA, g. Mario Jukić, u svom obraćanju ministrici, Mrak Taritaš, naglasio je kako je „Konvencija o europskim krajobrazima stupila je na snagu 2004.g. te je Republika Hrvatska bila jedna od prvih zemalja koja ju je ratificirala, obavezujući se da će „uspostaviti i provoditi krajobrazne politike koje imaju za cilj zaštitu krajobraza, njegovo upravljanje i planiranje“ te „ugraditi krajobraz u svoje politke regionalnog i urbanističkog planiranja“ (čl.5) i postoji samo jedna profesija koja ima za svrhu provoditi odredbe Konvencije, a to je krajobrazna arhitektura. Isključivanjem krajobrazne arhitekture i njenih stručnjaka iz zakonodavstva Republike Hrvatske vezano za planiranje, upravljanje i oblikovanje krajobraza, zanemaruju se međunarodne obaveze koje je Republika Hrvatska preuzela donošenjem Konvecije o europskim krajobrazima te će to biti korak unazad.“ Također, skreće na pozornost i Međunarodne standarde klasifikacije zanimanja (International Standard Classification of Occupations – ISCO) koji pod različitim kategorijama prepoznaju i definiraju struke arhitekt – 2161, arhitekt urbanist – 2164 i krajobrazni arhitekt – 2162.

Glasove peticije ne možemo objaviti radi privatnosti, ali napominjemo da je peticiju potpisalo 700 državljana RH i 200 iz cijeloga svijeta.

Ovim putem koristimo medijski prostor kako bi se zahvalili Svjetskom udruženju krajobraznih arhitekata, Europskom udruženju krajobraznih arhitekata, Institutu LE:NOTRE, Udruženju krajobraznih arhitekata Španjolske, Udruženju pejzažnih aritekata Srbije, Udruženju krajobraznih arhitekata Bugarske , Udruženju krajobraznih arhitekata Nigerije i Udruženju krajobraznih arhitekata Portugala na pismima podrške.

Također, zahvaljujemo se svakome osobno na potpisivanju peticije, kao i našim kolegama i kolegicama stručnjacima sa područja krajobrazne arhitekture na velikoj podršci i trudu.
Nikako manje važno, na kraju zahvaljujemo timu koji je incijativu vodio putem društvenih mreža na Facebook-u i LinkedIn-u, A.T, M.P. i S.S.

 

U nastavku donosimo službeni dopis HDKA naslovljen na Ministricu, Anku Mrak Taritaš, kao i sva očitovanja međunarodnih udruženja.

Upravni odbor HDKA

 

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015. 1

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_02

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_03

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_04

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_05

 

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_06

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_07

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_08

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_09

 

Portugal_letter support

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_10

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_11

Dopis_HDKA-MGIPU_29.6.2015._Page_12