U tijeku je sjednica Sabora, na kojoj su svi amandmani zastupnice Mirele Holy,  odbačeni te se ne usvaja ugradnja termina ovlaštenog krajobraznog arhitekta u konačni prijedlog  Zakona  obzirom da se navodi od strane predlagatelja Vlade, da je krajobrazna arhitektura “primjerena struka”, a ne “osnovna”.

 

Rezultati glasovanja:

69 protiv amandmana

17 za amandmane

 

Amandmani zastupnice Mirele Holy, koji su odbačeni