Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, zahvaljuje Institutu krajobraznih arhitekata iz Hong Konga, na ovoj potpori koju su iskazali.

 

U nastavku pročitajte pismo potpore.

Honh Kong_Croatia_HKILA