Vezano za problematiku reguliranja struke krajobrazne arhitekture kroz Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o Komori arhitekata i komorama dostavljamo na uvid očitovanje konzultanta Vijeća Europe i irske vlade za teme krajobraza i suosnivača Instituta za krajobraz u Irskoj, koje je naslovljeno na cijenjenu Ministricu Mrak Taritaš i saborske zastupnike te po hitnom postupku poslano na njihove službene adrese.

U nastavku pogledajte službeni dopis u cijelosti.

 

 

ImageImage