indexVezano za problematiku reguliranja struke krajobrazne arhitekture kroz Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o Komori arhitekata i komorama inženjera, Hrvatskom društvu krajobraznih arhitekata, ministrici Mrak Taritaš te svim zastupnicima Hrvatskog sabora, dostavljeno je hitno očitovanje glavne tajnice za Konvenciju o europskim krajobrazima, Vijeća Europe, Komiteta za kulturu, baštinu i krajobraz (Strasbourg, 2.7.2015.) koje donosimo u nastavku.

Upravni odbor HDKA

 

 

 

Mrs Anka Mrak-Taritas, Minister and Members of the Croatian Parliament , 2 July 2015_Page_1