Poštovani članovi i članice,

molimo da svoje nepodmirene obaveze podmirite što prije, kako bi HDKA mogla nastaviti sa svojim planiranim aktivnostima. Članarine za 2016. se mogu podmiriti odmah kako bismo mogli pripremiti aktivnosti u 2016. godini te zahvaljujemo članovima na potpori. U nastavku je uvid u stanje članarina.

Zahvaljujemo na suradnji.

Upravni odbor HDKA

 

 

2015_10_29_Pismo članovima HDKA_Page_1

 

2015_10_29_Pismo članovima HDKA_Page_2