nigelNigel Thorne, počasni član i bivši predsjednik Međunarodnog udruženja krajobraznih arhitekata Europe (International Federation of Landscape Architects – Europe) kojeg smo ugostili ove godine u svibnju u Hrvatskoj, gdje je bio glavni predavač 20.og stručnog simpozija o zelenoj gradnji pod nazivom „Održivost i krajobrazna arhitektura – više od dizajna!“, ponovno dolazi u Hrvatsku!

Nigel Thorne će u sklopu cjelogodišnjeg programa edukacije, Green Building Professional, biti glavni predavač na modulu “Održivost i krajobrazna arhitektura”, koji će se održati 27.5.2015. Ovaj modul obrađuje teme kao što su analiza lokacije, općenita razmatranja o krajobraznoj arhitekturi, odabir biljaka, navodnjavanje, krajobrazne instalacije i održavanje. Održiva krajobrazna arhitektura važna je komponenta građevinskih projekata koji teže biti međunarodno prepoznati i dobiti certifikate poput LEED-a, BREEAM-a ili DGNB-a.

Više detalja objavit ćemo uskoro!
HDKA