Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš donijela je na temelju članka 57. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine« br. 78/15) Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja.

Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način provedbe stručnog ispita, visina naknade troškova stručnog ispita, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita te uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Propis je objavljen u »Narodnim novinama« broj 129/2015 i stupa na snagu od 5. prosinca 2015. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14, 136/14, 23/15).

 

Pravilnik u cijelosti možete pogledati OVDJE!