Dragi kolege i kolegice,

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata od iduće godine kreće sa novom web stranicom, i sukladno tome raspisan je natječaj za vizualni identitet HDKA, koji završava zaključno sa sutrašnjim danom, 10.12.2015.

Sukladno novim promjenama koje nas očekuju, postojeća stranica osvježena je novim postavkama na koje Vam želimo skrenuti pozornost i pozvati Vas na korištenje naših novih sadržaja.

Kreirane su nove kategorije sadržaja koje se mogu pronaći na alatnoj traci u zaglavlju stranice, u obliku padajućih izbornika.

Od sada nove kategorije su:

1. Zakoni i propisi
2. Projekti
3. DKAS-UPAS
4. IFLA Europe

 

Nove kategorije proizašle su iz više razloga, a oni uključuju potrebe Vas korisnika, potreba širih korisnika stranice, sadržaja koji se unosi, aktualne situacije na području krajobrazne arhtiekture, i međunarodnih suradnji i članstva HDKA kao udruge.

U kategoriji Zakoni i propisi, od sada možete pratiti sve vezano sa područja legislative te pronaći sve zakone i pravilnike koji su trenutno na snazi. Kategorija Zakoni i propisi sastoji se od podizbornika Novosti, unutar kojeg možete pratiti najnovije obavijesti i događanja na području zakonske regulative, dok pod izbornikom Važeći zakoni i pravilnici, uvijek možete pronaći sve zakone i pravilnike koji su na snazi.

U planu je nadopuna ovih kategorija te je u ovoj fazi stranica u izradi stoga molimo za razumijevanje.
Ubrzo ćemo ažurirati sve Zakone i pravilnike, a ukoliko imate kakvih sugestija molimo da nam se javite.
Također, u svakom trenutku na stranici će pisati kada je stranica ažurirana te ćete u svakom trenu moći pratiti kada je lista zakona ažurirana, i u kojem vremenskom periodu. Cilj nam je ažurirati sve propise i zakone jednom mjesečno.

U kategoriji Projekti, od sada možete pratiti zanimljive projekte iz Hrvatske i svijeta te pronaći kakvu zanimljivost i novost koja vas interesira.

Kategorija DKAS-UPAS, proizašla je iz međunarodne suradnje između triju udruženja, Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, Društva krajinskih arhitektov Slovenije i Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije.

U ovoj kategoriji moći će se pratiti novosti naših partnerskih Udruga i sve vezano za naše zajedničke projekte i međunarodnu suradnju. Istu kategoriju će formirati i kolege iz Slovenije i Srbije na svojim web stranicama te će njihovi korisnici moći pratiti što se odvija u HDKA, struci i novostima općenito.

IFLA Europe, kategorija je formirana obzirom da je HDKA punopravna članica europske i internacionalne federacije krajobraznih arhitekata (IFLA Europe i IFLA), stoga će se svi zakoni, pravilnici, kongresi vezani za područje Europe i svijeta, novosti IFLA i IFLA Europe, moći pratiti u ovoj kategoriji.

S novim identitetom krećemo iduće godine, a do tada želimo Vam ugodno, jednostavno i zanimljivo pretraživanje web stranice HDKA!

 

Web uredništvo HDKA