Počela je nova kalendarska godina,a s njenim početkom raspisani su i natječaji za dodjelu povratnih i bespovratnih sretstava. U nastavku provjerite koji su to aktualni hrvatski EU natječaji.

Hrvatski natječaji

KREDITOM DO KONKURENTNOSTI
Krediti povoljnih kamatnih stopa subvencioniranih sa strane Ministarstva poduetništva i obrta, Zagrebačke županije i jedinica lokalnih samouprava.

NAJAVA – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.

NAJAVA – Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija
Državne potpore temeljem ovog Programa bit će dodijeljene za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija čime se povećavaju aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.

NAJAVA – Inovacije novoosnovanih MSP
Cilj natječaja je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga

EU natječaji

Eurostars 2
Cilj programa je potaknuti suradnju malih i srednjih poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem.

ESPON
ESPON je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinka.

Izvor:TIKOPRO