U godini u kojoj svijet obilježava 160 godina od rođenja Nikole Tesle kreće prva hrvatska turistička ruta inspirirana znanstvenikom, a grad Ozalj se prvi put pozicionirao turističkim proizvodom – “Teslinom svjetlošću tragovima Slave Raškaj”.

U poveznici Karlovca i Ozlja, s obzirom na potencijale Zelenog srca Hrvatske i inspiracije Teslom, prvi je to hrvatski primjer pristupa turističkoj ponudi kroz spoj znanosti, umjetnosti i baštine, kaže se na stranicama portala Ka-urbani.

“Grad Ozalj i Zavičajni muzej Ozalj prvi su hrvatski primjer ostvarenja ključnog cilja projektnog dijela vezanog uz turizam i lokalnu zajednicu, a koji je kroz suradnju s Centrom Novi svijet – KulturA Urbani kao autorima i provoditeljima projekta razvio prvi turistički proizvod spoja lokalne baštine i brenda Tesla s ciljem keativnog i poticajnog pristupa turističkoj ponudi, internacionalne vidljivosti i pozicioniranja regije te interakcije gradova na nacionalnoj i internacionalnoj razini. (…)

Važno je naglasiti da se u okviru turističke rute i programa, nakon dugo vremena obnavlja likovna kolonija posvećena Slavi Raškaj, tijekom koje umjetnici imaju priliku slikati s originalnih lokacija na kojima je stvarala Slava Raškaj te radove pretvoriti u tematsku izložbu. Kolonija se ponovno rađa u godini u kojoj obilježavamo 110 godina od smrti velike hrvatske umjetnice čije se posljednje počivalište nalazi u Ozlju.

Ono što veže Slavu Raškaj i Nikolu Teslu impresije su svjetlom i vodom, osebujnost, ljubav prema prirodi od ideje do realizacije koja se na ovoj turističkoj ruti susreće u posebnoj harmoniji znanosti i umjetnosti”, stoji na stranicama portala e-tesla.org