Predstavnici 21 države Sredozemlja i Europske unije sudjelovali su na 19. Konferenciji ugovornih stranaka Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja – Barcelonske konvencije. Konferencija je održana u Ateni u Grčkoj, a na njoj je sudjelovalo više od 150 delegata država čiji je zajednički cilj zaustaviti degradaciju morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja, učinkovito štititi okoliš i prirodna bogatstva te promicati model održivog upravljanja i razvoja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Na Konferenciji je usvojena Atenska deklaracija kojom su se države stranke Barcelonske konvencije donijele nove odluke za zaštitu morskog okoliša i obalnog područja.

U Atenskoj deklaraciji ističe se, među ostalim, da će države članice pojačati napore na rješavanju izazova vezano uz zaštitu okoliša i održivi razvoj Sredozemnog mora i obalnog područja kao i da će ubrzati napore kako bi se osigurala implementacija Barcelonske konvencije i pratećih protokola. Obvezale su se da će poboljšati mjere za smanjenje pritisaka na morski i obalni okoliš, pridonositi održivom razvoju, ublažavanju i sprječavanju klimatskih promjena. Države, također, pozdravljaju novu Mediteransku strategiju za održivi razvoj za razdoblje do 2025. kao strateški dokument koji će pridonijeti održivoj budućnosti Sredozemlja.

Izvor:mzoip.hr, 23.2.2016.