Moderna arhitektura Dubrovnika kao kulturna baština, autorska je knjiga doc. dr.sc. Sandre Uskoković koja obrađuje fenomen moderne arhitekture u Dubrovniku, njene valorizacije kao i zaštite.

Ova problematika ujedno obrađuje pitanje konzervacije moderne arhitekture i modernih materijala kao i nedovoljno metodološki uspostavljenih kriterija za njenu zaštitu.

U oglednom predavanju obradit će se i objasniti najreprezentativniji primjeri dubrovačke moderne arhitekture.

Predavanje o ovoj temi održat će autorica knjige, u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja HKA-a,
u Dubrovniku, u Sveučilišnom kampusu,
Ulica branitelja Dubrovnika 41,
u četvrtak, 18. veljače od 15,00 sati.

Ulaz na predavanje je slobodan.
Prijaviti se možete prijavnicom u prilogu ili na web stranici Komore pod „prijave na skupove“.
Za on-line prijavu, potrebno je prvo prijaviti se na naslovnici web stranice s korisničkim imenom i lozinkom, te tada pristupiti prijavi putem linka.