Dragi članovi i članice,

temeljem Zakona o udrugama (NN 74/14), svaka udruga dužna je voditi popis članova, koji mora sadržavati podatke o članovima i članicama, a u slučaju da nije uskladila svoj Statut sa novim Zakonom te postupila u skladu s istim kaznit će se odgovarajućom novčanom kaznom.
Molimo sve članove i članice da dostave svoje podatke u tajništvo HDKA, na hdka@hdka.hr zaključno sa 30.3.2016.

Svatko je dužan dostaviti obavezno:

1. Ime i prezime
2. OIB
3. Datum i mjesto rođenja
4. Adresa
5. Članstvo u HKA, broj, aktivno/u mirovanju
6. Zaposlen/umirovljen
7. Akademski naziv
8. E mail za obavijesti

Molimo sljedeće članove da se jave sa podacima u tajništvo HDKA, na hdka@hdka.hr

Slobodan Bajagić
Luka Dugalija
Robert  Duić
Maja  Grđan
Luka Jelušić
Željka Kolak
Dobrila Kraljić
Maja Mališ
Rade Manojlović
Mara Marić
Ljerka Martić
Zofija Mavar
Lana Mesić
Momir Pavletić Slobođan
Lido Sošić
Vesna Tatalović
Nataša  Tiška Vrsalović
Margareta Tolnaj
Mirjana  Vitlov
Vedrana Žalac Uellendahl
Mislav  Deželić

 

Link na online obrazac!

Upravni odbor će do 30.3.2016. ažurirati postojeći popis te o tome obavijestiti članstvo HDKA. Nakon toga održat će se sjednica HDKA na kojoj će se postojeći Statut HDKA uskladiti sa novim Zakonom o udrugama, a o čijem terminu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Molimo sve članove da što prije odgovore po ovom pozivu kako bismo osigurali pravilan rad HDKA! Podatke trebaju poslati i članovi i članice u mirovanju.

 

U nastavku donosimo izvod iz Zakona o udrugama (NN74/14), a cijeli Zakon možete pogledati OVDJE

 

Članstvo u udruzi
Članak 12.

(1) Svaka fizička i pravna osoba može postati članom udruge, sukladno zakonu i statutu.

(2) Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(3) Udruga je dužna voditi popis svojih članova.

(4) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

(5) Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE
Prekršaji
Članak 54.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj udruga ako:

1. ne vodi popis članova udruge ili ga ne vodi na način propisan ovim Zakonom (članak 12. stavci 2., 3., 4. i 5.)