Povjerenik EU za okoliš , Karmenu Vella , službeno je predao titulu Europske Zelene prijestolnice za 2016. iz Bristola (Velika Britanija) u Ljubljanu (Slovenija). Nagrada EU zelena prijestolnica nagrađuje napore i predanost poboljšanju urbanog okoliša EU gradova . Kao Green Capital 2016 , Ljubljana će djelovati kao ambasador za održivi urbani razvoj , promicanjem najbolje prakse koja je isprobana i testirana u slovenskom glavnom gradu. Komisija razvija novi alat koji svaki grad može koristiti kao mjerilo i pratiti njegovu učinkovitost na okoliš , na temelju 12 kriterija za odabir Green capital. Očekuje se da će alat biti pušten u upotrebu u lipnju 2016. godine.

Izvor:ace-cae.eu, 5.4.2016