Budite u potpunosti upućeni u rad Vijeća arhitekata Europe.
Vijeće arhitekata Europe je organizacija koja predstavlja arhitektonsku struku na razini Europe, okuplja 43 organizacije – članice, koje predstavljaju regulatorna predstavnička tijela na nacionalnoj razini, u zemljama članicama EU-a, zemljama pristupnicama EU-u, Švicarskoj i Norveškoj.
Zastupa 545.000 ovlaštenih arhitekata u 31 europskoj zemlji.

na niže navedenom linku možete se pretplatiti na newsletter

Link

Izvor:ace-cae.eu, 6.4.2016.