29.04.2016., petak, s početkom u 09:00 sati u hotelu Esplanade, održava se 10. po redu modul u sklopu 5. generacije Green Building Professional 2015/2016 pod nazivom “Održivo i efikasno upravljanje vodnim resursima”.

HDKA je Zeleni partner događanja te ostvaruje dugodišnju suradnju sa Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju kroz kontinuirane organizacije predavanja, seminara i skupova kao i uključivanje naših stručnjaka u cikluse predavanja. Članovi i članice HDKA ostvaruju popust na Modul i predavanje se boduje u sklopu Stalnog stručnog usavršavanja.

Modul obuhvaća teme kao što su tehnike dizajna i korištenje tehnologija i materijala kako bi se smanjila potrošnja vode prilikom izgradnje i uporabe objekata. Modul uključuje informacije o uređajima, instalacijama i rješenjima koja doprinose dobivanju bodova za međunarodne certifikate za zelenu gradnju kao što su LEED, BREEAM i DGNB.

PRIJAVE na LINKU!

Hrvatski savjet za zelenu gradnju: http://www.gbccroatia.org/

 

hans

hdka savjet