S obzirom na veliki broj trenutno otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz europskih fondova kao i brojne natječaje u najavi, Hrvatska komora arhitekata za svoje članove organizira radionicu na temu povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova i to prvenstveno za projekte koji uključuju građevinsku komponentu i/ili energetsku obnovu. Uz prezentaciju trenutno otvorenih i natječaja u najavi, radionica će obuhvatiti sam proces pripreme natječajne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola te način na koji projektanti mogu doprinijeti uspješnosti projekta u svim fazama projekta, od pripreme dokumentacije do provođenja projekta.

Predviđeno je i vrijeme za postavljanje pitanja i raspravu.

Radionice koje će voditi gđa Marija Sitar, mag.oecc. održat će se

u Splitu, u Društvu arhitekata Splita, A. Starčevića 24, 26. travnja 2016. godine od 15,30 sati,

te u Zadru, u IMPACT-u – Europskom centru za međusektorsku suradnju, Put Stanova bb, 27. travnja od 16,30 sati.

Prijava

Trajanje radionice je 2,5 sata uz vrijeme za postavljanje pitanja i raspravu.

Kotizacija za sudjelovanje na radionici iznosi 500,00 kuna (400,00 kn + PDV), a uplaćuje se prema sljedećoj uputi:

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Ulica grada Vukovara 271/2

10 000 Zagreb

IBAN IBAN: HR4623600001500184955

OIB 85986018932

MODEL 00

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 02042016

SVRHA UPLATE: EU FONDOVI, grad održavanja

Nakon prijave, molimo posšaljite ispis naloga o uplaćenoj kotizaciji na ssu@arhitekti-hka.hr .

Posebna napomena:

Minimalan broj prijava za održavanje edukacije je 15.

Radionica je uvrštena u program stručnog usavršavanja HKA-a.

Radionice se planiraju u Zagrebu i Osijeku a o terminu održavanja ćemo Vas pravovremeno izvijestiti.

Izvor:arhitekti-hka.hr, 15.4.2016.