Predmet natječaja bila je izrada umjetničkog rješenja Spomenika domovini na lokaciji zelene plohe na Trgu Stjepana Radića, zapadno od KD Vatroslava Lisinskog, sjeverno od Ulice grada Vukovara i istočno od postojećeg parkirališta na Trgu Stjepana Radića.

Pravo sudjelovanja imale su sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ovih pet uvjeta: – umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru; – umjetnici sa završenom likovnom akademijom; – arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom; – dizajneri sa završenim Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – umjetnici s redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, UHA i slično). Pozvani autori bili su Petar Barišić, Nikola Bašić, Idis Turato.

Na Natječaj koji je trajao od 5.11.2015. do roka za predaju natječajnih radova 22.03.2016. regularno su zaprimljena 52 rada.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Vesna Kusin, predsjednica OS-a, Goran Rako, dopredsjednik OS-a, Marijan Hržić, Damir Mataušić, Helena Paver Njirić, Ivana Tutek, (zamjenica člana OS-a) na IX. plenarnoj sjednici održanoj 14.4.2016. donio je jednoglasno sljedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu od 25.000,00 kn dodijeljuje se radu pod brojem 45.
Autor: Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh.
Dizajn staklo: Jeronim Tišljar, akad.kipar
Projektni tim:
Željko Pavlović, dipl.ing.arh., Davor Pavlović, dipl.ing.arh., Studio Kušan
Konstrukcija: Berislav Medić, dipl.ing.građ.
Hortikultura: Robert Duić, dipl.ing.agr.
Rasvjeta: Nino Kušter
Maketa: Maja Francuz, mag.ing.arch.
Fotografija: Miro Martinić

1nagrada

Jedna od dvije jednakovrijedne II. nagrade u neto iznosu od 13.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 02.
Arhitektonski biro Turato d.o.o.
Autorski tim: Idis Turato, Josip Mičetić, Vedran Hubicki i Nikola Štefanac

2 nagrada

Jedna od dvije jednakovrijedne II. nagrade u neto iznosu od 13.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 29.
Autori:
Alem Korkut, Mia Roth Čerina i Tonči Čerina (arhitektonska suradnja)

3nagrada

III. Nagrada u neto iznosu od 9.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 42.
Autor: Marko Gugić

4nagrada

Dodijeljena su 3 pismena priznanja:

Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 01.
Autori: Marko Murtić i Ana Aščić
Suradnici:
Zvučna instalacija: Davor Sanvincenti, umjetnik
Tekst: Dominko Blažević, arhitekt
Rasvjeta: IBF d.o.o.
Vizualizacije: Arhitektonski studio SOBA

1priznanja

Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 15.
Marinaprojekt d.o.o. Zadar
Autor: prof. Nikola Bašić, dipl.ing.arh.
Autori suradnici: Matija Huzjak, mag.ing.arch. i Karla Ljubičić, mag.art.
3D modeliranje: Matija Huzjak, mag.ing.arch.
Oblikovanje stakla: Karla Ljubičić, mag.art.
Fotografije makete: Matija Huzjak, mag.ing.arch.
Grafička obrada nacrta: Matija Huzjak, mag.ing.arch. Krešimir Damjanović, mag.ing.arch.
Obrazloženje rješenja: prof. Nikola Bašić, dipl.ing.arh.
Konzultant za rasvjetu: Želimir Ivanović, dipl.ing.el.
Konzultant za hortikulturu: Lucas Werft, mag.ing.prosp.arch.
Izrada makete: Svijet stakla d.o.o. Zadar (Staklo)
RI stolarski obrt Zadar (drvo)
Krekić d.o.o. Zadar (drvo)

2priznanja

Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 17.
Autori: Luka Vlahović, dipl.ing.arh. Miro Roman, dipl.ing.arh. Petra Tomljanović, kustos

3priznanje

Izvor:vizkultura.hr, 15.4.2016.