Nigel Thorne će u sklopu cjelogodišnjeg programa edukacije, Green Building Professional, biti glavni predavač na modulu “Održivost i krajobrazna arhitektura”, koji će se održati 20.5.2016. u hotelu Esplanade u trajanju od 09.00 – 16.00 sati. Ovaj modul obrađuje teme kao što su analiza lokacije, općenita razmatranja o krajobraznoj arhitekturi, odabir biljaka, navodnjavanje, krajobrazne instalacije i održavanje. Održiva krajobrazna arhitektura važna je komponenta građevinskih projekata koja teži biti međunarodno prepoznata i dobiti certifikate poput LEED-a, BREEAM-a ili DGNB-a.

Nigel Thorne, počasni član i bivši predsjednik Međunarodnog udruženja krajobraznih arhitekata Europe (International Federation of Landscape Architects – Europe) kojeg smo ugostili ove godine u svibnju u Hrvatskoj, gdje je bio glavni predavač 20-og stručnog simpozija o zelenoj gradnji pod nazivom „Održivost i krajobrazna arhitektura – više od dizajna!“, ponovno dolazi u Hrvatsku!

Modul se boduje u sklopu Stalnog stručnog usavršavanja HKA!

Članovi HDKA ostvaruju popust na prijave. Prijave na službenom LINKU!
PROGRAM pdf
CJENIK

Hrvatski savjet za zelenu gradnju:: http://www.gbccroatia.org/
Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata:: http://hdka.hr/

nigel

 

program 1