WHO Regionalni ured za Europu provodi projekt o zahvatima na zelenim površinama i zaštiti okoliša, zdravlja i ostalih utjecaja. Takve intervencije obično se provode na lokalnoj razini. Provode ih općinski ili lokalni akteri, koji planiraju prikupiti case study na lokalnim zelenim  površinama zahvata kako bi dobili saznanja o akcijama koje se provode na lokalnoj razini te koji su njihovi učinci na okoliš, zdravlje i regiju.

Predložak te kriterije za izradu case study pogledajte na linku. Popunjvanje predloška traje 15-20 minuta.

Pristup predlošku bit će omogućen do 20. lipnja 2016. godine.

Više na