UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA POZIVA SVOJE ČLANOVE NA PRIJAVU
PROGRAMA IZ PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA

Prijavom na ovaj Poziv prijavitelji iskazuju interes za programsku,
prostornu i administrativnu podršku za programe koje namjeravaju
realizirati u 2017. godini.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti programi koji ulaze u opis djelatnosti
Udruženja hrvatskih arhitekata kao što su: gostujuća predavanja,
radionice, tribine, izdavački projekti, izložbe. Programi se trebaju
referirati na dolje navedene teme i moraju se ostvariti u 2017. godini.
Sredstva za provedbu odabranih programa Udruženje hrvatskih arhitekata
zatražit će se putem javnih poziva za predlaganje programa javnih
potreba u kulturi Grada Zagreba, Ministarstva kulture i javnim pozivima
lokalnih samouprava te ostalim mogućim pozivima i natječajima ovisno o
prijavljenoj temi. Udruženje hrvatskih arhitekata predlagateljima
programa pritom pruža svu potrebnu logističku i administrativnu
podršku.

UVJETI SUDJELOVANJA:
Prijaviti se mogu autori i autorski timovi, pod uvjetom da je voditelj
programa član UHA-e. UHA se kao organizator programa obavezuje
prihvaćenim programima osigurati koordinacijsku i logističku podršku
pod uvjetom da je angažman djelatnika UHA-e ugrađen u troškovnik
programa. Predlagatelj programa se obavezuje da će u svim materijalima
vezanim za program uz autorstvo isticati UHA-u kao organizatora
programa.
Svaki predlagatelj može sudjelovati u ovom pozivu s više prijedloga.
Realizacija programa ovisi o financijskim sredstvima dobivenim putem
nacionalnih ili lokalnih poziva za financiranje.

TEME NA KOJE SE PREDLOŽENI PROJEKTI TREBAJU REFERIRATI SU:

_„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja
ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE u Republici Hrvatskoj“_
_ili_
_„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja
KVALITETE INTERVENCIJA U JAVNIM PROSTORIMA u Republici Hrvatskoj“_
_ili_
_ „Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja
RURALNOG RAZVOJA u Republici Hrvatskoj“_
_ili_
_„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja
ZAKONSKIH RJEŠENJA VEZANIH UZ PROSTORNO UREĐENJE u Republici
Hrvatskoj“_

Prijedlozi se podnose putem prijavnice u prilogu. Ukoliko je potrebno,
prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji
uvid u sam projekt.

Ispunjene PRIJAVNICE šalju se na adresu: tajnistvo@uha.hr

Prijavljene programe valorizirat će Stručni savjet i Savjet
nakladništva Udruženja hrvatskih arhitekata.

ROK ZA PRIJAVU JE: 15.7.2016.

Odabrani autori bit će obaviješteni telefonom ili e-mailom najkasnije
do 31.8.2016.

Izvor:uha.hr, 16.6.2016.