U lipnju 2015. godine u Bonnu održan je međunarodni skup na temu Svjetska baština UNESCO-a i uloga civilnog društva koju je organizirala World Heritage Watch.

Zbornik sadrži sve prezentacije sa konferencije kao i finalni dokument koji će biti vodič strategije za World Heritage Watch u budućnosti.

Na linku možete provjeriti o čemu se sve diskutiralo na konferenciji.