Zelena akcija poziva građanke i građane da komentiraju Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske kojeg će Ministarstvo okoliša dati na javni uvid od 23. do 30. lipnja 2016. godine. Pozdravljamo najave Ministarstva o odustajanju od štetnog spaljivanja i pozitivnim pomacima u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate.

Iako smo zadovoljni najavama o sadržaju Plana, razočarani smo kratkim rokom za javno savjetovanje. Stoga smo prije tri dana Ministarstvu uputili dopis tražeći produljenje roka i poštivanje redovne procedure od 30 dana, kako bi javno savjetovanje bilo što kvalitetnije.

Zahtjev za produljenjem roka nije uvažen uz obrazloženje da je hitno potrebno donijeti Plan kako bi bilo odobreno financiranje iz EU fondova za provedbu Plana. Svjesni činjenice hitnosti donošenja novog Plana, smatramo da nije dobro brzati sa procesom javnog savjetovanja jer su Plan gospodarenja otpadom RH i Strateška studija utjecaja na okoliš vrlo bitni i opsežni dokumenti za čije je kvalitetno sagledavanje od strane cjelokupne zainteresirane javnosti potrebno poštivanje redovne procedure od 30 dana.

Plan gospodarenja otpadom je provedbeni dokument koji će odrediti način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada u RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine. Prošli Plan bio je na snazi do 2015. godine te se hitno mora donijeti novi kako bi se unaprijedio hrvatski sustav gospodarenja otpadom koji je godinama među najgorima u EU. U Hrvatskoj se odvaja samo 15% ukupne količine otpada, do 2020. obvezni smo odvajati 50%, a uz to imamo i brojne druge obaveze koje se tiču ponovne uporabe, recikliranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagališta.

priopčenje

U Hrvatskoj se godinama razvija neprihvatljiv sustav u kojem je potrebno proizvoditi velike količine miješanog otpada koji bi se diljem RH prevozio do skupih megalomanskih regionalnih centara u kojima bi se usitnjavao i zatim dalje prevozio na spaljivanje u cementare i spalionicu otpada. Zajedno sa 61 udrugom i građanskom inicijativom u sklopu koalicije udruga ‘Zero Waste Hrvatska’ u ožujku smo upozorili Ministarstvo da takvim zastarjelim sustavom ne možemo ispuniti zadane obveze. Uz to, građani bi bili dovedeni u situaciju da moraju otplaćivati visoke kaznene penale EU i živjeti pokraj postrojenja koja štete okolišu i ugrožavaju im zdravlje. Stoga smo zatražili da novi nacrt Plana potakne temeljite promjene i ide u smjeru uspostave kvalitetnog sustava prevencije, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada.

Pozivamo građanke i građane da se uključe u raspravu o Planu gospodarenja otpadom koji će biti objavljen na službenim stranicama Ministarstva okoliša na kojima je objavljena i najava javne rasprave, a Ministarstvo još jednom pozivamo da produlji rok i omogući kvalitetan proces javnog savjetovanja.”

Izvor: zelena-akcija.hr, 20.6.2016.