Na linku e-savjetovanje objavljena je UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ za javno savjetovanje koje je otvoreno do 23.6. te molimo da svoje reakcije dostavite na navedeni link.

Izrada i sudjelovanje u postupcima procjene o utjecaju na okoliš i stretške procjene o utjecaju na okoliš odnosi se i na struku krajobraznih arhitekata. Posebnu pažnju obratite na članke:

PRILOG IV, točka 3. St.4
PRILOG IV, točka 4. St.1
PRILOG V, točka 2.3. st.9
PRILOG VI, točka 3. st.1

Pozivamo sve da se uključe u javno savjetovanje na linku te daju svoje komentare na predmetni nacrt Uredbe.

Upravni odbor HDKA, 17.6.2016.