Svaki voditelj zbirki osobnih podataka (npr. udruga, trgovačko društvo, škola, dječji vrtić, obrt, športski klub, i dr.) obvezan je, prema čl. 14. Zakona o zaštiti osobnih podataka, uspostaviti i voditi evidenciju o zbirci osobnih podataka (npr. članovi udruge, poslovni partneri, kupci, korisnici usluga, dobavljači, primatelji newslettera , sudionici nagradne igre, video nadzor, sudionici projekta, evidencija posjetitelja, kadrovska evidencija, i sl.) te iste evidencije o zbirkama osobnih podataka dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka radi objedinjavanja u Središnjem registru evidencija zbirki osobnih podataka (članak 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

Voditelj zbirke osobnih podataka ne dostavlja u Središnji registar popis fizičkih osoba već Evidencija o zbirci osobnih podataka sadrži temeljne informacije o zbirci (npr. kategorija osobe – korisnici usluga; vrste podataka – ime, prezime, adresa, OIB, i sl.) prema točki 11. Uputa za rad sa aplikacijom Središnjeg registra (tablični pregled pojedinih polja obrasca evidencije s objašnjenima).

Prema odredbama čl. 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12-pročišćeni tekst), obveza je voditelja zbirke osobnih podataka koji zapošljava više od 20 radnika imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka te o tom imenovanju izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o imenovanju te osobe. Slijedom toga, popunjeni i ovjeren obrazac „Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka“ trebate dostaviti na adresu Agencije za zaštitu osobnih podataka , Martićeva 14, Zagreb, a sve kako bi podaci o imenovanom službeniku za zaštitu osobnih podataka bili uvršteni u Registar službenika za zaštitu osobnih podataka koji vodi ova Agencija.

 

Izvor: AZOP, 24.6.2016.