U sklopu 23. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja u Poreču će se održati edukativni seminar

ZDRAVO URBANO PLANIRANJE, ApolitikA – javni zahvati u prostoru – pristupačnost, Arhitektonske politike RH 2013.-2020.

Seminar će biti održan 20. 6. 2016. u prostorima Zdravog grada Poreč, M. Gioseffi 4

U hrvatskoj i europskoj mreži zdravih gradova, među ostalim područjima djelovanja za zdravlje, područje zdravog urbanog planiranja zauzima posebno mjesto.
Zdravo urbano planiranje pruža optimalne mogućnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovnika svake zajednice vodeći računa o projektiranju koje podupire zdrav život, pristupačnosti javnih površina za sve građane te povezivanjem skrbi o okolišu, planiranju prostora, uklanjanja arhitektonskih barijera, čuvanja zelenih površina, sadnjom nealergenih biljaka, planiranjem mjera energetske učinkovitosti i na druge načine koji podržavaju zdravlje svih dobnih skupina stanovnika urbane zajednice.

Osnovni cilj zdravog urbanog planiranja u čitavom svijetu je stvaranje ugodnijeg, boljeg i zdravijeg okruženja za život stanovnika nekog urbanog područja

Sudjelovanje na informativno – edukativnom modulu je bez kotizacije!

Stručni skup je uvršten u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata s pet (5) sati.

Tečaj Zdravog urbanog planiranja u Poreču ove je godine posvećen pristupačnosti građenja, sukladno Nacionalnim smjernicama, koje doprinose prilagođenosti urbanog prostora svim specifičnim skupinama građana i posjetitelja naših zajednica

PRIJAVA
PROGRAM

Izvor: arhitekti-hka.hr