1

Peti po redu, simpozij programa Anatomija otoka 2012-2016. održat će se, već tradicionalno, na otoku Visu u rujnu 2016. godine s ciljem sumiranja dosadašnjih uvida u otočne teme te razvijanja planova za usmjerenije interdisciplinarno i međuresorno bavljenje otocima.

Od 2012. godine stanovnici otoka, znanstvenici i akteri otočnoga razvoja na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama okupljaju se na Visu kako bi raspravljali o ključnim pitanjima otočnoga bivanja te pokušali na njih interdisciplinarno odgovoriti. Međuovisnost otočnih prostora i otočnih zajednica te posebnost otočnoga razvoja u kontekstu globalnoga kretanja ljudi, kapitala i ideja promišljane su kroz teme urbanizma gradskih i ruralnih otočnih prostora, otočne poljoprivrede, turizma, demografije, arheološke i etnološke baštine, itd. Raspravljano je o utjecaju inzularnosti na život na otoku
te o strategijama koje su otočani razvili kako bi se nosili s različitim tipovima otočnosti tijekom povijesti.

Izoliranost otoka pokazala se kao ambivalentna kategorija, s jedne strane kreirana na kopnu u turističkim zamišljanjima i promocijama otoka, a s druge strane kao otegotna okolnost za svakodnevicu otočana u kontekstu depopulacije otoka, pa time i nestajanju osnovnih infrastrukturnih sadržaja, ali i kao komparativna prednost života na otoku. Uočen je snažan kreativni i razvojni potencijal otočne arhitekture i krajolika kao ključnih ‘dokaza’ otočne kulturne i ekonomske povijesti.

Na međunarodnim radionicama studenata arhitekture, koje su redovito slijedile nakon simpozija, osmišljena su dvadeset i tri projekta prenamjene i obnove viške arhitektonske, arheološke i pejzažne
baštine. Otvorena su brojna pitanja o otočnim zajednicama, kako onima stalno naseljenih stanovnika otoka, tako i o povremenim te o njihovim virtualnim supostojanjima.

Ispostavilo se važnim pitanje emancipacije potreba i uloge sekundarnog stanovanja na otočnim prostorima. Uočen je proces svojevrsne „ekološke gentrifikacije“ otoka – s kopna dolaze i naseljavaju se ekološki osviješteni stanovnici privučeni alternativnim načinima života, ali i razvojem zelenoga poduzetništva.

Rasprave o procesima donošenja odluka o otočnom razvoju i politikama uključenosti lokalnih, regionalnih, nacionalnih i europskih aktera ukazale su na nužnost osmišljavanja otočne razvojne i istraživačke metodologije koja bi se razvijala u okviru zasebne znanosti o otocima – nisologije.

Kakofonija pitanja i otočnih problema dobila je tijekom četiri protekle godine odgovore pune kreativnog
i razvojnog potencijala kojim bi se dao ispisati svojevrsni otočni manifest. Ove godine, zaokružujemo prvi petogodišnji ciklus simpozija i radionica Anatomije otoka. Nastojat ćemo razviti zaključne smjernice i osmisliti daljnje djelovanje kroz Međunarodni centar za otočni život i kulturu.

Pozivamo izlagače i aktere otočnoga razvoja na suradnju i zajedničko oblikovanje zaključaka i razvojnih smjernica
o ovim i drugim otočnim temama:
• mijene otočnih prostora,
• osobitosti i granice otočnih zajednica,
• klimatske promjene, okolišne politike i otoci,
• globalne migracijske promjene i uloga otoka,
• metodologija istraživanja otoka i uspostavljanje znanosti o otocima – nisologije.
Posebice ohrabrujemo prijavu izlaganja koja uključuju teorijska promišljanja i one koja su temeljena na istraživanju
i promišljanju više usporednih otočnih studija slučaja, arhipelaga te dinamičnoga odnosa kopna i otoka.
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SIMPOZIJA
Hrvatska, otok Vis, Vis i Komiža
• dolazak – 14. rujna 2016.
• odlazak – 19. rujna 2016.

JEZICI
Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Organizator skupa osigurat će simultano prevođenje.

2

Izvor: Anatomija Otoka, 23.08.2016.