Na međunarodnom skupu Igra u otvorenom prostoru Saša Radić,predsjednica Hrvatske udruga radnih terapeuta i Andreja Bartolac, pročelnica Katedre za radnu terapiju govorit će koliko je uspješna integracija senzoričkih informacija nužna je za stvaranje, razvijanje i održavanje slike o samome sebi i svijetu oko nas, stvaranje odnosa sa samima sobom i osobama oko sebe, usvajanje, razvijanje, modificiranje i održavanje novih vještina, učenje i istraživanje prostora.

Većina djece, uključujući se u svakodnevne aktivnosti, posebice igru u domu i zajednici uspješno svladavaju svakodnevne izazove razvijajući se i napredujući. U određenog broja djece prisutne su teškoće u integracija senzoričkih informacija koje mogu značajno utjecati na sudjelovanje u dnevnim aktivnostima i svakodnevno funkcioniranje.

Navedene teškoće istraživala je radna terapeutkinja dr. A. Jean Ayres i opisala ga kao poremećaj senzorne integracije, odnosno “prometni kaos ili gužvu” u mozgu. U djece s navedenim teškoćama, dr. Ayers je primjenjivala specifičan terapijijski pristup u posebno opremljenim prostorijama kako bi osiguravala izazov primjeren djetetovim mogućnostima kroz zaigranu interakciju, potičući intrinzičnu motivaciju djeteta i omogućujući iskustvo uspjeha kroz aktivno sudjelovanje u smislenim aktivnostima.

Cilj terapije Ayres terapije senzorne inetgracije® je osposobiti dijete da uspostavi stanje mirne pozornosti kroz uspješno pretvaranje zaprimljenih osjeta u konkretne i uporabljive informacije, kako bi dijete moglo s punom pozornošću aktivno sudjelovati u aktivnostima igre, učenja, brige o sebi i svojoj okolini. U ovom izlaganju namjera je problematizirati provedbu Ayres pristupa senzorne integracije® u unutarnjem prostoru i proširiti taj koncept na vanjski prostor; igrališta koja su dostupna svakom djetetu i koja svojim dizajnom osiguravaju okupacijske, motoričke, procesne i socijalno-interakcijske i druge kontekstualne izazove koji su primjereni dječjem razvoju, unaprjeđuju ga, razvijaju te ujedno zadovoljavaju potrebu djeteta za igrom, učenjem i istraživanjem.

Saša Radić je pedijatrijska radna terapeutkinja koja radi s djecom s različitim okupacijskim izazovima, njihovim obiteljima te svima koji su svakodnevica djeteta. Aktivno je uključena u rad Hrvatske udruge radnih terapeuta (HURT). Sudjeluje u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (voditeljica tima u  2 ERASMUS+ projekta). Kao predstavnica HURT-a sudjelovala je u zakonskom reguliranju radnoterapeutske profesije u RH i jedan je od osnivača Hrvatske komore zdravstvenih radnika u kojoj obnaša funkciju Voditeljice Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije i Dopredsjednice Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Kao Predsjednice HURT-a, predstavnica je u World federation of occupational therapists i Council of Occupational Therapists for European Countries. Aktivno je sudjelovala na brojnim nacionalnim i međunarodnim stručno-znanstvenim skupovima. Saša Radić je asistent pri Katedri za radnu terapiju Zdravstvenog veleučilišta. Kontinuirano se profesionalno usavršava, certificirani je Senzorno integrativni Ayres terapeut®, završila je edukacija iz terapije hranjenja, tretmana iritabilnih beba, ergonomske prilagodbe prostora, alternativnih i augmentativnih oblika komunikacije.Iznimno je aktivna u lobiranju za i unaprijeđenju radnoterapeutske prakse na nacionalnom i internacionalnom planu.

Andreja Bartolac je Pročelnica Katedre za radnu terapiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu na kojoj već petnaest godina predaje radnoterapijsku procjenu i ergonomiju za terapeute. Završila je studije fizioterapije, radne terapije te psihologije, a trenutno studira na poslijediplomskom doktorskom studiju socijalnog rada i socijalne politike. Sudjelovala je u brojnim edukacijama unaprjeđenja stručnih vještina. Radila je s osobama sa spinalnim ozljedama te odraslim osobama s cerebralnom paralizom. Posljednjih godina stručni i istraživački interes usmjerila je u područje znanosti o okupaciji, kao i terapiju namijenjenu djeci te se i educira u terapijskim područjima dječje integrativne psihoterapije te Ayers terapije senzoričke integracije (ASI®). Piše stručne tekstove, znanstvene radove, recenzira i drži predavanja te je aktivno sudjelovala na preko dvadeset stručno-znanstvenih skupova. Surađuje s više domaćih i međunarodnih stručnih udruga, posebice s Hrvatskom udrugom radnih terapeuta te Komorom zdravstvenih radnika – Strukovnim razredom za djelatnost radne terapije, u čijem je osnivanju i sudjelovala.

Izvor:hdka.hr,20.9.2016.